به نام خداوند بخشنده و مهربان

حامی مادی و معنوی

 افراد ناشنوایان کاشت حلزون شده

انجمن احیای شنوایی ایران

آموزش نگهداری از دستگاه های کاشت حلزون

به زودی ویدیوی روش ها و مراقبت از دستگاه ها در این صفحه بارگذاری خواهد شد

Copyright © 2018 isrhngo.org All rights reserved