به نام خداوند بخشنده و مهربان

حامی مادی و معنوی

 افراد ناشنوایان کاشت حلزون شده

انجمن احیای شنوایی ایران

 

کمک به ما

 

به زودی حساب بانکی انجمن جهت کمک های مالی معرفی خواهد شد

افرادی که به کمک های مالی و معنوی مشتاق هستند در صفحه تماس با ما اعلام کنند تا ما با شما تماس بگیریم!

Copyright © 2018 isrhngo.org All rights reserved