به نام خداوند بخشنده و مهربان

حامی مادی و معنوی

 افراد ناشنوایان کاشت حلزون شده

انجمن احیای شنوایی ایران

ثبت نام سفیران

*اگر تمایل به همکاری مشترک تیمی با عنوان سفیر انجمن دارید اینجا کلیک کنید

 

ثبت نام برای عضویت در انجمن جهت دریافت خدمات

فرم ثبت نام

Copyright © 2018 isrhngo.org All rights reserved