به نام خداوند بخشنده و مهربان

حامی مادی و معنوی

 افراد ناشنوایان کاشت حلزون شده

انجمن احیای شنوایی ایران

تاريخچه شكل گيري

 

با اهتمام جمعی از والدین که فرزند یا  فرزندان کاشت حلزون شده دارند و نیز پشتیبانی فنی و کارشناسی مرکز کاشت حلزون شنوایی ایران و بعد از یکسال پیگیری اساسنامه انجمن احیای شنوایی ایران در وزارت کشور مورد تائید قرار گرفت و پروانه تاسیس انجمن به شماره 163214/8/1 و به تاریخ 15/12/1385 صادر شد. با پی گیریهای انجام شده و بعد از تشکیل اولین مجمع عمومی این انجمن در اداره ثبت شرکتها با شماره 22052 و در تاریخ 4/10/1386 به ثبت رسيد و با چاپ آگهی در روزنامه رسمی فعالیت خود را رسماآغاز کرد.

 

در اولین مجمع عمومی انجمن در سال 1386 اعضاء هیات مدیره انتخاب شده و فعالیتهای انجمن بطور مستقیم و توسط اعضای هیات مدیره به صورت داوطلبانه پی گیری شد. در اولین گام با تهیه وسایل اداری و دفتری مورد نیاز مانند خط تلفن ثابت ، دستگاه تلفن و فاکس و افتتاح صندوق پستی و استخدام یک نفر منشی جهت ارتباط و پاسخگویی به اعضای انجمن یک خط مستقیم ارتباطی بین اعضای انجمن و هیات مدیره بر قرار شد.در مرحله بعدی افتتاح حساب بانکی به نام انجمن جهت واریز کمکهای مردمی و حق عضویت اعضاء، توسط هیأت مدیره پی گیری شد تا گردش مالی انجمن نیز شفاف باشد.

 

جهت جلب کمکهای مردمی با شرکت در بازار خیریه محك  و تهیه فرم اعضای افتخاری سعی شد تا در حد امکان از کمکهای افراد خیر نيز بهره‌مند شویم كه تا حدی نیز در این امر موفق بوده ایم و هم اکنون نیز تعدادی از خیرین بطور مستمر با انجمن در ارتباط هستند و در جریان امور نیز قرار می گیرند.

 

از برنامه های بسیار مطلوبی که مورد استقبال اعضاء نیز قرار گرفت برگزاری جلسات آموزشی بود که با همکاری متخصصین مرکز کاشت حلزون شنوایی ایران برگزار شد.در ضمن با توجه به بعد مسافت اعضايی که در غیر از استان تهران زندگی می کنند این جلسات به صورت CD ضبط شده و به طور رایگان در اختیار اعضای انجمن قرار می گیرد.

 

با برگزاری دومین مجمع عمومی انجمن در سال 1387 و با انتخاب بازرس جدید اهداف انجمن در سال 1388 ـ 1387 برگزاری جلسات آموزشی برای اعضاء، اطلاع رسانی به مردم و مسئولین در مورد اهمیت کاشت حلزون شنوایی و ایجاد شبکه ای از خیرین جهت کمک به انجمن از مصوبات این مجمع عمومی بوده که این اهداف با راه اندازی سایت انجمن ، تهیه نرم افزاري جهت ثبت اطلاعات اعضاء و خیرین، تهیه بروشور و فیلم به منظور اطلاع رسانی به مردم و مسئولین  و برگزاری جلسات آموزشی برای اعضای انجمن پی گیری مي‌شود.این انجمن برای پی گیری اهداف خود به کمک شما نیازمند است و همواره این کمکهای شماست که عبور از این راه بسیار مشکل را برای ما آسان می کند. منتظر کمکهای شما هستیم.

Copyright © 2018 isrhngo.org All rights reserved